Provozní doba

Správa TS Hlučín

Úzká 717/3, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00     11:30 - 12:30

Správa pohřebišť

Markvartovická 6, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00     11:30 - 12:30

Provozovna TS Hlučín

Markvartovická 6, Hlučín

Po - Pá 06:00 - 14:30

Sběrný dvůr

Po - Pá 08:00 - 18:00

So         08:00 - 15:00

Ne, svátky - zavřeno

Informace o společnosti

Podnik Technické služby Hlučín byly založeny jako rozpočtová organizace města Hlučín na 26. plenárním zasedání Městského národního výboru dne 11. 12. 1975, a to vyčleněním z podniku Bytových a technických služeb města Hlučína. Předmětem činností byla údržba místních komunikací a kanalizace, čištění města, odvoz pevných domovních odpadků, údržba zeleně, údržba veřejného osvětlení a údržba hřbitovů.

Na zasedání zastupitelstva 26. 2. 1991 bylo rozhodnuto ke změně statutu podniku od 1. 4. 1991 na příspěvkovou organizaci. Krom činností přecházejících z podniku byly tyto rozšířeny o dopravu, obchodní činnost a pronájmy hmotného majetku cizím subjektům.

Společnost TS Hlučín s.r.o. byla založená dne 1. srpna 2001, zápisem v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 24643. Sídlem společnosti je Hlučín, ul. Úzká 717/3, PSČ 748 01. Identifikační číslo společnosti – IČ 25887289. Zakladatelem společnosti a jediným společníkem je Město Hlučín se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín, PSČ 748 01.

Společnosti zajišťuje komplexní úklid venkovních prostranství, provoz veřejného osvětlení, správu pohřebišť, správu parkovišť, správu záchytné stanice psů, sběrného dvora, správu autobusového nádraží, dětských hřišť i údržbu veřejných komunikací, údržbu veřejné zeleně, a to vše v majetku města. Dále pak výstavbu komunikací, parkové úpravy, údržbu dopravního značení a městského mobiliáře, zimní údržbu městských komunikací, atd. Uvedené práce a činnosti jsou realizované v rámci vertikální spolupráce tzv. INHOUSE (práce zadávané městem Hlučín přímo ovládané společnosti dle zák. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění).

Veškeré takové práce jsou vykonávány na území města, vč. jeho městských částech Bobrovníky a Darkovičky.

V rámci podnikatelských činností společnost zajišťuje pro externí prostředí práce spojené s pohřebnictvím (kopání hrobů, smuteční obřady, atd.). Dále pak zapůjčení kontejnerů na odpad, vč. likvidace odpadů, údržbu veřejného osvětlení pro smluvní obce, příp. jiné práce pro obchodní a příspěvkové organizace, kde je jediným společníkem nebo zřizovatel Město Hlučín.

Společnost je vlastníkem velkokapacitního rezidenčního parkoviště na ul. J. Seiferta a záchytné stanice pro psy.

Přehled živnostenských oprávnění – předmět podnikání:
   – Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny o celkové
      hmotnosti; Silniční motorová doprava nákladní – mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny
      o celkové hmotnosti; Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní doprava provozovaná vozidly
      nad 3,5 tuny o celkové hmotnosti,
   – Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
   – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
   – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
            • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
            • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
            • Přípravné a dokončovací práce, specializované stavební činnosti,
            • Zprostředkování obchodu a služeb,
            • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
            • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
            • Poskytování technických služeb,
            • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,
            • Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení