Provozní doba

Správa TS Hlučín

Úzká 717/3, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00     11:30 - 12:30

Správa pohřebišť

Markvartovická 6, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00     11:30 - 12:30

Provozovna TS Hlučín

Markvartovická 6, Hlučín

Po - Pá 06:00 - 14:30

Sběrný dvůr

Po - Pá 08:00 - 18:00

So      08:00 - 12:00

Všeobecné informace - parkovací systém

Zpoplatněné stání na místních komunikacích a parkovištích v městě Hlučín, které lze využít k parkování motorových vozidel specifikuje Nařízení města Hlučín č. 2/2017. Dané nařízení současně specifikuje podmínky, za kterých je možné parkování vozidel v takto vymezených oblastech, resp. konkrétních parkovištích.
Základní podmínkou pro stání na parkovacím místě je zakoupení si buďto krátkodobého časového dokladu v příslušném parkovacím automatu nebo parkovací karty, která umožňuje stání vozidla v dané oblasti až po celou dobu daného kalendářního roku.
Provozovatelem takto vymezených parkovacích míst je společnost TS Hlučín s.r.o. (dále jen „TS“), která je současně vlastníkem rezidenčního parkoviště na ulici J. Seiferta. Společnost TS zajišťuje provoz parkovacích automatů na území města, s výjimkou automatu u Sportovně rekreačního areálu (hlučínské štěrkovny) a rovněž zajišťuje prodej parkovacích karet.
Proto, aby byla prokázána úhrada za stání vozidla na vymezených parkovacích plochách a parkovištích, je nutné, aby parkovací lístek z automatu nebo parkovací karta byla umístěna za předním sklem vozidla. Kontrolu provádí a případné sankce za neoprávněné stání uplatňuje Městská policie Hlučín.
Veškerá parkoviště podléhající nařízení města a rezidenční parkoviště TS nejsou hlídaná.

Rozdělení parkovacích míst do zón:

Zóna B - 
Bochenkova
Zóna C - U Bašty, Pode zdí, Gen. Svobody, Farní
Zóna H - Rovniny (Cihelní, 28. října, Dukelská, J. Seiferta)
Zóna H1 - sídliště OKD (Hornická, B. Němcové, Severní, ČSA)
Zóna H2 - Zahradní, U Stadionu, Tyršova, Dr. E. Beneše
Zóna S – rezidenční parkoviště na ulici J. Seiferta

Informace k parkovacím zónám, aktuální stav: 

Zóna  Vymezené oblasti pro parkovací místa Aktuální stav - rok  2019
B  Bochenkova vyprodáno
C  ulice U Bašty, Pode Zdí, Gen. Svobody, Farní vyprodáno
H  Rovniny (ulice Cihelní, 28. října, Dukelská, J. Seiferta) vyprodáno
H1  sídliště OKD (ulice Hornická, B. Němcové, Severní, ČSA) vyprodáno
H2  ulice Zahradní, U Stadionu, Tyršova, Dr. E. Beneše vyprodáno
S  Rezidenční parkoviště na ul. J. Seiferta  

 

Parkovací karty

Na 1 osobou a 1 vozidlo je možné vydat 1 parkovací kartu. Osoba si však může koupit více karet. Parkovací kartu je možné zakoupit ve správní budově TS Hlučín s.r.o. na ulici Úzká 717/3 nebo si místo lze rezervovat v Online rezervačním systému -(viz samostatná záložka na webových stránkách).
Občan města má možnost si zakoupit vyhrazené parkovací místo na tzv. registrační značku tzn., že na parkovací místo bude instalována dopravní značka pro vyhrazené stání s uvedenou registrační značkou Vašeho vozu. U vyhrazeného stání je s žadatelem sepsána Smlouva o užívání vyhrazeného parkovacího místa, a tím, že délka pronájmu se řídí příslušnou smlouvou.

Vydání parkovací karty v sídle TS Hlučín:

Občan města předloží občanský průkaz s trvalým bydlištěm v Hlučíně nebo nájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví nemovitost a technický průkaz vozidla.
Doklady mohou být z obou stran i ofoceny na papíře nebo vyfoceny v mobilu. Parkovací kartu s těmito doklady tak může za zájemce vyzvednout i jiná osoba. V případě, že se nemůžete dostavit na TS Hlučín na ulici Úzká 717/3 v naší pracovní době, kontaktujte nás na tel. čísle 595 041 445 – je možné se domluvit na vyzvednutí parkovací karty na stanici Městské policie Hlučín.
Úhrada parkovného je možná v hotovosti, platební kartou. V případě uzavření smlouvy po dohodě převodem na účet.
Poslední zájemce o vydání parkovací karty v sídle společnosti bude odbaven nejpozději 10 minut před koncem pracovní doby.
Ztráta parkovací karty bude společností TS oznámena na Městské policii Hlučín. Vydání duplikátu parkovací karty je zpoplatněno a tato karta bude označena jako duplikát.

Upřesňující informace k rezidenčnímu parkovišti TS Hlučín:

Parkoviště označeno zónou „S“ je ve vlastnictví TS Hlučín s.r.o. a nachází se na ulici J. Seiferta a je opatřeno vjezdovou a výjezdovou závorou, zabraňující neoprávněnému využití parkoviště.
Při zakoupení parkovacího místa v „zóně S“ na parkovišti na ulici J. Seiferta, bude s žadatelem uzavřená Smlouva o užívání vyhrazeného parkoviště. Vzor smlouvy naleznete ZDE.
Při uzavření této smlouvy bude žadatelem složena jednorázová vratná záloha na čip ve výší 350,- Kč, který slouží k otevírání závory při vjezdu na parkoviště.
Na rezidenčním parkovišti na ulici J. Seiferta nelze zakoupit vyhrazené parkovací místo, resp. místo na registrační značku.
Při ztrátě čipu bude tato ztráta řešena v souladu s ustanovením, uvedeným ve „Smlouvě o užívání vyhrazeného parkoviště na ulici J. Seiferta“.

Předpokladem je, že v roce 2019 bude umožněno na rezidenčním parkovišti stání užitkových vozidel do 3,5 tun, tzv. dodávky. Zóna je vymezena a označena příslušnou dopravní značkou s údaji pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou).

Ceny parkovného:

Ceník parkovného pro parkovací místa dle nařízení města v platném znění

Zóna Lokalita Cena parkovací
karty - fyzická osoba
Cena za druhou a každou další parkovací kartu - fyzická osoba Cena parkovací
karty - podnikatel
Cena vyhrazeného
stání na RZ - fyzická osoba
Cena vyhrazeného
stání na RZ - podnikatel
B  Bochenkova 1 200,- Kč na rok 2 400,- Kč na rok 6 000,- Kč na rok 4 200,- Kč na rok
3 751,- Kč montáž
6 000,- Kč na rok
3 751,- Kč montáž
C  U Bašty, Pode Zdí, Gen.   Svobody,   Farní, Úzká 1 200,- Kč na rok 2 400,- Kč na rok 6 000,- Kč na rok
H  Rovniny (Cihelní, 28. října,   Dukelská,   J. Seiferta) 360,- Kč na rok 2 400,- Kč na rok 6 000,- Kč na rok
H1  Sídliště OKD (Hornická,
 B. Němcové, Severní, ČSA)
360,- Kč na rok 2 400,- Kč na rok 6 000,- Kč na rok
H2  Zahradní, U Stadionu, Tyršova, Dr. E. Beneše) 360,- Kč na rok 2 400,- Kč na rok 6 000,- Kč na rok

Pozn.: vyhrazené stání na registrační značku (RZ) -  vyhrazené stání na trvalém parkovacím místě pro konkrétní                 vozidlo (reservé s registrační značkou vozidla).

Ceník parkovacího místa zóny S - rezidenční parkovičtě na ulici J. Seiferta

Typ vozidla Cena parkovací karty - fyzická osoba Cena parkovací karty - podnikatel
 osobní 2 400,- Kč na rok
350,- Kč zálohá na čip
6 000,- Kč na rok
​350,- Kč zálohá na čip
 užitkové vozidlo do 3,5 t - platné od roku 2019  8 000,- Kč na rok
​350,- Kč zálohá na čip
8 000,- Kč na rok
​350,- Kč zálohá na čip

Pozn.: předpokladem je, že v roce 2019 bude umožněno na rezidenčním parkovišti stání užitkových vozidel
           do 3,5 tun, tzv. dodávky.