Provozní doba

Správa TS Hlučín

Markvartovická 2130/4, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 14:30

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:30

St 06:00 - 12:00      12:30 - 14:30

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:30

Pá 06:00 - 11:00      11:30 - 13:00

Správa pohřebišť a PK

Markvartovická 2130/4, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00      11:30 - 12:30

Sběrný dvůr

Markvartovická 1747/6, Hlučín

Po - Pá 08:00 - 18:00

So         08:00 - 16:00

Ne, státní svátky - zavřeno

Autobusové nádraží

Opavská 173/6, Hlučín

Po - Pá 06:00 - 18:00

Víkend, státní svátky - zavřeno

Všeobecné informace - parkovací systém

Informace k parkovacím zónám, aktuální stav:

Zóna

 Vymezené oblasti pro parkovací místa

ROK 2024

B

 část parkoviště Bochenkova

Vyprodáno

C

 ulice Pode zdí, Gen. Svobody, Farní

Vyprodáno

H

 sídliště Rovniny (Cihelní, 28. října, Dukelská, J. Seiferta)

Vyprodáno

H1

 sídliště OKD (Hornická, B. Němcové, Severní, ČSA, 1. máje)

Vyprodáno

H2

 ulice Zahradní, U Stadionu, Tyršova, Dr. E. Beneše

Vyprodáno

S

 rezidenční parkoviště na ulici J. Seiferta

Vyprodáno

 

Zpoplatněné stání na místních komunikacích a parkovištích v městě Hlučín, které lze využít k parkování motorových vozidel specifikuje „Nařízení města Hlučín č. 3/2019“. Dané nařízení současně specifikuje podmínky, za kterých je možné parkování vozidel v takto vymezených oblastech, resp. konkrétních parkovištích.
Základní podmínkou pro stání na parkovacím místě je zakoupení krátkodobého časového dokladu v příslušném parkovacím automatu nebo parkovací karty, která umožňuje stání vozidla v dané oblasti až po celou dobu daného kalendářního roku.
Provozovatelem takto vymezených parkovacích míst je společnost TS Hlučín s.r.o. (dále jen „TS“), která je současně vlastníkem rezidenčního parkoviště na ulici J. Seiferta. Společnost TS zajišťuje prodej parkovacích karet a současně provoz parkovacích automatů na území města, s výjimkou automatu u Sportovně rekreačního areálu (hlučínské štěrkovny).
Proto, aby byla prokázána oprávněnost stání vozidla na vymezených parkovacích plochách a parkovištích, je nutné, aby parkovací lístek z automatu nebo parkovací karta byla umístěna za předním sklem vozidla. Kontrolu provádí a případné sankce za neoprávněné stání uplatňuje Městská policie Hlučín.
Veškerá parkoviště podléhající nařízení města a rezidenční parkoviště TS nejsou hlídaná.

Rozdělení parkovacích míst do zón:
Zóna B - 
část parkoviště Bochenkova
Zóna C - Pode zdí, Gen. Svobody, Farní
Zóna H - sídliště Rovniny (Cihelní, 28. října, Dukelská, J. Seiferta)
Zóna H1 - sídliště OKD (Hornická, B. Němcové, Severní, ČSA, 1. máje)
Zóna H2 - Zahradní, U Stadionu, Tyršova, Dr. E. Beneše
Zóna S - rezidenční parkoviště na ulici J. Seiferta

Parkovací karty
Parkovací karta je vydávána s vyznačeným číslem registrační značky vozidla. Na 1 osobu a 1 vozidlo je možné vydat 1 parkovací kartu. Osoba si však může koupit více karet pro další provozovaná vozidla, pokud splňuje podmínky nařízení města č. 3/2019 a příslušného ceníku. Každá další parkovací karta na stejnou osobu však podléhá dle ceníku vyššímu poplatku za parkovné. Parkovací kartu je možné zakoupit ve správní budově TS Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická 2130/4 nebo si místo lze rezervovat v Online rezervačním systému (informace viz samostatná záložka na webových stránkách).

Prodej parkovacích karet je uskutečněn ve 2 vlnách:
1. vlna – Tato vlna je určena výhradně pro prodej parkovacích karet fyzickým osobám, které mají místo trvalého pobytu v bytovém domě, resp. domě společného bydlení (nikoliv rodinném domě) v parkovací zóně H, H1, H2 a zároveň jsou provozovatelé motorového vozidla (vozidlo je registrováno na rodné číslo žadatele, nikoliv na IČO nebo rodné číslo jiné fyzické osoby). Oprávnění žadatelé z bytových domů - ZDE.
2. vlna – Tato vlna je určena ostatním fyzickým osobám a podnikatelům ve všech městských zónách, kteří mají právo zakoupit parkovací kartu dle nařízení č. 3/2019 a ceníku městu. Omezení prodeje pouze pro bytové domy už v 2. vlně neplatí.

Občan města si může zažádat o vyhrazené parkovací místo na tzv. registrační značku tzn., že na parkovací místo bude instalována dopravní značka pro vyhrazené stání s uvedenou registrační značkou Vašeho vozu. U vyhrazeného stání je s žadatelem sepsána Smlouva o užívání vyhrazeného parkovacího místa, délka pronájmu se řídí příslušnou smlouvou. Aktuálně není možné zřizovat nová vyhrazená parkovací stání na parkovištích zón B - Bochenkova, C - Centrum a H - Rovniny, H1 pouze v ulici Severní.

Vydání parkovací karty v sídle TS Hlučín:
Občan města předloží občanský průkaz s trvalým bydlištěm v Hlučíně, případně i nájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví nemovitost vždy v žádané zóně a technický průkaz vozidla. V případě, že je vozidlo zapsáno jako nákladní vozidlo, je nutné předložit tzv. velký technický průkaz, z důvodu kontroly povolených rozměrů vozidla. Doklady mohou být z obou stran i ofoceny na papíře nebo vyfoceny v mobilu. Parkovací kartu s těmito doklady tak může za zájemce vyzvednout i jiná osoba. V případě, že se nemůžete dostavit na TS Hlučín na ulici Markvartovická 2130/4 v naší pracovní době, kontaktujte zaměstnance TS na tel. čísle 595 041 445. Lze dohodnout, aby si občan mohl vyzvednout parkovací karty na stanici Městské policie Hlučín.
Veškeré informace o vydaných kartách jsou sdíleny společně s Městskou policií Hlučín.
Úhradu parkovného při převzetí parkovací karty je možné provést v hotovosti, platební kartou nebo v případě uzavření smlouvy po dohodě převodem na účet. Poslední zájemce o vydání parkovací karty v sídle společnosti bude odbaven nejpozději 10 minut před koncem pracovní doby.
Ztráta parkovací karty je oznámena spol. TS na Městské policii Hlučín. Vydání duplikátu parkovací karty je zpoplatněno dle ceníku a tato karta bude označena jako duplikát.

Upřesňující informace k rezidenčnímu parkovišti TS Hlučín:
Parkoviště označeno zónou „S“ je ve vlastnictví TS Hlučín s.r.o. a nachází se na ulici J. Seiferta a je opatřeno vjezdovou a výjezdovou závorou, zabraňující neoprávněnému využití parkoviště.
Při zakoupení parkovacího místa v „zóně S“ na parkovišti na ulici J. Seiferta, bude s žadatelem uzavřená Smlouva o užívání vyhrazeného parkoviště. Vzor smlouvy naleznete ZDE.
Při uzavření této smlouvy bude žadatelem složena jednorázová vratná záloha na čip ve výši 350,- Kč, který slouží k otevírání závory při vjezdu na parkoviště.
Na rezidenčním parkovišti na ulici J. Seiferta nelze zakoupit vyhrazené parkovací místo, resp. místo na registrační značku.
Při ztrátě čipu bude tato ztráta řešena v souladu s ustanovením, uvedeným ve „Smlouvě o užívání vyhrazeného parkoviště na ulici J. Seiferta“.
Na rezidenčním parkovišti je umožněno stání užitkových vozidel do 3,5 tun, tzv. dodávky.

Ceny parkovného:

Ceník města Hlučín platný od 1. 1. 2024 ZDE

Ceník parkovného pro parkovací místa dle nařízení města v platném znění

Zóna

Lokalita

Cena parkovací
karty - fyzická osoba

Cena za druhou a každou další parkovací kartu - fyzická osoba

Cena parkovací
karty - podnikatel

Cena vyhrazeného
stání na RZ - fyzická osoba

Cena vyhrazeného
stání na RZ - podnikatel

B

 Část parkoviště Bochenkova

1 800,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

5 400,- Kč na rok

6 300,- Kč na rok 
5 400,- Kč montáž

9 000,- Kč na rok 
5 400,- Kč montáž

C

 Pode zdí, Gen. Svobody,     Farní

1 800,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

5 400,- Kč na rok

H

 Rovniny (Cihelní, 28. října,     Dukelská, J. Seiferta)

540,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

H1

 Sídliště OKD (Hornická, B.     Němcové, Severní, ČSA, 1.       máje)

540,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

H2

 Zahradní, U Stadionu,     Tyršova, Dr. E. Beneše

540,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

3 600,- Kč na rok

Pozn.: vyhrazené stání na registrační značku (RZ) -  vyhrazené stání na trvalém parkovacím místě pro konkrétní vozidlo (reservé s registrační značkou vozidla).

Ceník parkovacího místa zóny S - rezidenční parkoviště na ulici J. Seiferta

Typ vozidla 

Cena parkovací karty - fyzická osoba

Cena parkovací karty - podnikatel

osobní

3 600,- Kč na rok
350,- Kč záloha na čip

6 600,- Kč na rok
350,- Kč záloha na čip

užitkové vozidlo do 3,5 t

8 000,- Kč na rok
350,- Kč záloha na čip

8 000,- Kč na rok
350,- Kč záloha na čip