Provozní doba

Správa TS Hlučín

Markvartovická 2130/4, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 14:30

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:30

St 06:00 - 12:00      12:30 - 14:30

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:30

Pá 06:00 - 11:00      11:30 - 13:00

Správa pohřebišť a PK

Markvartovická 2130/4, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00      11:30 - 12:30

Sběrný dvůr

Markvartovická 1747/6, Hlučín

Po - Pá 08:00 - 18:00

So         08:00 - 16:00

Ne, státní svátky - zavřeno

Autobusové nádraží

Opavská 173/6, Hlučín

Po - Pá 06:00 - 18:00

Víkend, státní svátky - zavřeno

Odběr zeleně a ořezů

Odběr zeleně a ořezů (dále jen „bioodpad“) se provádí celoročně ve sběrném dvoře, který provozuje společnost TS Hlučín s.r.o. a nachází se v areálu provozovny společnosti v Hlučíně na ulici Markvartovická 6. 

Odběr bioodpadu je určen výhradně pro občany města Hlučína a městských částí Bobrovníky a Darkovičky. Tato služba je poskytována bezplatně. Mezi odebíraný bioodpad (kat. č. 20 02 01)  patří – tráva, rostliny, listí, seno, spadené ovoce, ořezy větví ze stromů a keřů do průměru 5 cm, apod.

K likvidaci bioodpadu nebudou odebírány kmeny stromů, silné větve nebo kořeny stromů.

Množství jednorázově dovezeného odpadu musí být přiměřené, tj. max. 1 přívěsný vozík 750 kg za osobní auto. Pokud je třeba uložit množství větší (např. po pokosu louky, likvidace starých ovocných stromů apod., je nutné tento odpad odvést přímo na některou kompostárnu nebo skládku odpadů a to na náklady původce.​

Každý občan je povinen před uložením bioodpadu do sběrného dvora se identifikovat průkazem totožnosti, a to obsluze sběrného dvora při vjezdu do areálu provozovny. Na základě předloženého průkazu totožnosti bude obsluhou proveden zápis do Provozního deníku sběrného dvora (Jméno a příjmení osoby, bydliště a registrační značka vozidla), včetně druhu a množství odpadu.

Žádáme občany, aby se nepohybovali svévolně po areálu, dbali na svou bezpečnost a dodržovali pokyny obsluhy sběrného dvora.

Provozní doba - celoročně: 

            Pondělí – Pátek     8:00 – 18:00 hodin
            Sobota                   8:00 – 16:00 hodin
            Neděle, svátky       zavřeno   

Osoba odpovědná za odběr zeleně a ořezů a provoz sběrného dvora:

             Jiří Řezáč
             Tel.: +420 730 199 907