Provozní doba

Správa TS Hlučín

Markvartovická 2130/4, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 14:30

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:30

St 06:00 - 12:00      12:30 - 14:30

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:30

Pá 06:00 - 11:00      11:30 - 13:00

Správa pohřebišť a PK

Markvartovická 2130/4, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00      11:30 - 12:30

Sběrný dvůr

Markvartovická 1747/6, Hlučín

Po - Pá 08:00 - 18:00

So         08:00 - 15:00

Ne, státní svátky - zavřeno

Autobusové nádraží

Opavská 173/6, Hlučín

Po - Pá 06:00 - 18:00

Víkend, státní svátky - zavřeno

Všeobecné informace

Provozovatelem Sběrného dvora je společnost TS Hlučín s.r.o. Sběrný dvůr se nachází v areálu provozovny společnosti v Hlučíně na ulici Markvartovická 6.

Sběrný dvůr je určen výhradně pro potřeby občanů města Hlučína a městských částí Bobrovníky a Darkovičky. Současně sběrný dvůr není určen pro uložení odpadu z podnikání, kromě zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, který mohou odevzdávat i osoby, kteří nejsou občany města.

Základní podmínkou uložení odpadu na sběrný dvůr je, aby občan tento odpad roztřídil dle vybíraných odpadů. Velké odpady (např. skříně) budou rozebrány na jednotlivé části.

Každý občan je povinen před uložením odpadu do sběrného dvora se identifikovat občanským průkazem s bydlištěm na území města Hlučína, a to obsluze Sběrného dvora při vjezdu do areálu provozovny. Na základě předloženého průkazu totožnosti bude obsluhou proveden zápis do Provozního deníku sběrného dvora (Jméno a příjmení osoby, bydliště a registrační značka vozidla), včetně druhu a množství odpadu. Třídění odpadu provádí občané do příslušných kontejnerů dle pokynu obsluhy.

Žádáme občany, aby se nepohybovali svévolně po areálu, dbali na svou bezpečnost a dodržovali pokyny obsluhy sběrného dvora.

Vybírané odpady:

  – Textil
  – Kovy
  – Plasty
  – Sklo barevné a čiré
  – Porcelán a zrcadla (musí být oddělené od skla) 
  – Dřevo bez kovů (nábytek apod. bude v rozloženém nebo rozbitém stavu)
  – Bioodpad - tráva, listí, ořezy do průměru 5 cm
  – Bioodpad - ořezy nad průměr 5 cm musí být odděleny od ostatního bioodpadu
  – Velkoobjemový odpad (sedací soupravy, koberce…)
  – Nebezpečný odpad (oleje, akumulátory, zářivky, barvy, lepidla)
  – Elektronika a elektro zařízení (TV, pračky, lednice, PC aj.) v kompletním stavu.

Provozní doba - celoročně:

                Pondělí – Pátek     8:00 – 18:00 hodin
                Sobota                   8:00 – 15:00 hodin
                Neděle, svátky       zavřeno           

Osoba odpovědná za vedení a provoz sběrného dvoru:

                Jiří Řezáč
                Tel.: +420 730 199 907