Provozní doba

Správa TS Hlučín

Úzká 717/3, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00     11:30 - 12:30

Správa pohřebišť

Markvartovická 6, Hlučín

Po 06:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Út 06:00 - 12:00     12:30 - 14:00

St 06:00 - 12:00      12:30 - 16:00

Čt 06:00 - 12:00      12:30 - 14:00

Pá 06:00 - 11:00     11:30 - 12:30

Provozovna TS Hlučín

Markvartovická 6, Hlučín

Po - Pá 06:00 - 14:30

Sběrný dvůr

Po - Pá 08:00 - 18:00

So      08:00 - 12:00

Výstavba broukoviště

10. 5. 2019

V rámci revitalizace Významného krajinného prvku Lipová alej bylo vybudováno za pomocí odborných pracovníků broukoviště pro zachování přirozeného prostředí některých chráněných druhů živočichů a dalších drobných brouků a hmyzu.

Broukoviště je uměle sestavený soubor kmenů, částí kmenů nebo masivních větví, které vytváří niku pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo.

Kmeny použité pro vybudování broukoviště byly ze stromů v havarijním stavu, které samy spadly nebo byly určené odborníky při revitalizace Lipové aleje ke skácení.

Broukoviště bude současně sloužit jako naučný prvek součásti Lipové aleje, přičemž v této oblasti bude umístěna tabule označující tuto zajímavost. Upozorňujeme, že do vlastního broukoviště není povoleno vstupovat.